Ämnesdisposition

 • Allmänt

  Möjliga handledare och ämnen för examensarbeten i matematik vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet

  Detta är en lista av möjliga handledare för examensarbeten. För mer allmän information om examensarbeten, se länken nedan.

  Denna lista omfattar endast anställda vid matematiska institutionen (SU). Listan är långt i från fullständig med avseende på möjliga ämnen. Man kan vända sig direkt till en handledare för att diskutera möjliga examensarbeten, eller kontakta exjobbsansvarig (Annemarie Luger, luger@math.su.se) för att få råd angående vem man kan vända sig till. Man kan även kontakta externa handledare, men man bör då fråga examinator eller handledare om ämnet är lämpligt som examensarbete.

 • Jörgen Backelin

  Forskningsspecialitet: Kombinatorik, algoritmteori, homologisk och icke-kommutativ algebra.
  Handleder även i:

 • Alexander Berglund

  Forskningsspecialitet: Algebraisk topologi.
  Handleder även i: Kategoriteori, kommutativ algebra, homologisk algebra.

  Förslag till projekt:

  Lie theory for L-infinity algebras
  The goal of this project is to understand Getzler's extension of classical Lie theory to L-infinity algebras.

  Rational homotopy theory
  This project aims at understanding Sullivan's rational homotopy theory and in particular how to calculate the rational homotopy groups of a space from its polynomial differential forms.

  Quasi-categories
  Higher category theory is an extension of ordinary category theory where one allows not only morphisms between objects, but also 2-morphisms between morphisms, 3-morphisms between 2-morphisms etc. The goal of this project is to understand one important model for higher categories: quasi-categories.

 • Jonas Bergström

  Forskningsspecialitet: Algebraisk geometri, modulirum.
  Handleder även i: Algebraisk talteori, kryptografi
  • Rikard Bøgvad

   Forskningsspecialitet: Algebraisk geometri, representationsteori.
   Handleder även i:algebra, och analys samt geometri, d.v.s. det mesta av annan rolig matematik.
  • Ralf Fröberg

   Forskningsspecialitet: Kommutativ algebra, homologisk algebra.
   Handleder även i:
  • Christian Gottlieb

   Forskningsspecialitet: Kommutativ algebra.
   Handleder även i: Matematikens historia, uppsatser med didaktisk anknytning.
   • Pavel Kurasov

    Forskningsspecialitet: Analys, speciellt differentialekvationer, kvantgrafer, operatorteori, matematisk fysik.
    Handleder även i: Klassisk analys, kvantmekanik, kvantinformation, tillämpningar inom fysik.
   • Roussanka Loukanova

    Forskningsspecialitet: Matematisk logik, teoretisk datavetenskap, datorlingvistik

    BSc thesis projects
    I. Mathematical Logic. First-Order Logic (FOL): 
    Multiple occurrences of quantifiers (e.g., ``for every'', ``exist'', etc.) are typical in everyday language and in mathematical texts. This work is on representing quantifiers in FOL, by using a specialized software. E.g.:
    BSc Project 1: Logic models of sentences with multiple occurrences of mixed quantifiers
    BSc Project 2: Natural Deduction proofs
    II. Type-theoretic Information Theory:
    This work will investigate Situation Theory as model theory of information. The tasks of the projects are on representation of information content by using a specialized formal language.
    BSc Project: Representing human language expressi​ons (in English, Swedish, etc.) in Type-Theoretic Information Theory 
    III. Computational Grammar of human language:
    BSc Project 1: Constraint-Based Computational Syntax: focus on syntactic structures
    BSc Project 2: Computational Syntax-Semantics Interface: focus on semantic representations of major syntactic constructions
   • Annemarie Luger

    Forskningsspecialitet: Operatorteori (särskilt differentialoperatorer, rum med indefinit skalärprodukt,...), komplex analys (särskilt vissa klasser av analytiska funktioner)
    Handleder även i: Analys i allmänhet (reell analys, komplex analys, differentialekvationer, funktionalanalys, operatorteori, måtteori, Fourieranalysis,...)
    • Peter LeFanu Lumsdaine

     Forskningsspecialitet: matematisk logik, kategoriteori

     Handleder även i:

    • Samuel Lundqvist

     Forskningsspecialitet: Algebra, särskilt kommutativ algebra och datoralgebra.

    • Erik Palmgren

     Forskningsspecialitet: Matematisk logik.
     Handleder även i: Kategoriteori, teoretisk datalogi, matematikens filosofi.
    • Salvador Rodriguez-Lopez

     Forskningsspecialitet: Harmonisk analys och partiella differentialekvationer
    • Jonathan Rohleder

     Forskningsspecialitet: Spektralteori, operatorteori, partiella differentialekvationer, differentialekvationer på grafer

     Handleder även I: Klassisk och komplex analys, funktionalanalys

    • Shiva Samieinia

     Forskningspecialitet: diskret konvexitet och digital geometri

     Handleder även i: tillämpningar av matematik

     • Boris Shapiro

      Forskningsspecialitet: Reell algebraisk geometri, kombinatorik.
      Handleder även i: Ordinära differential ekvationer, kommutativ algebra, matematisk fysik.

      Förslag till examensarbete på masternivå: 
      • Numerical study of the monodromy of the spectral surface for the classical Mathieu equation. (Kräver lite datorvana i Mathematica eller Maple.)
     • Andrzej Szulkin

      Forskningsspecialitet: Icke-linjär funktionalanalys.
      Handleder även i: Differentialekvationer, funktionalanalys, topologi.

     • Torbjörn Tambour

      Forskningsspecialitet: Algebra, särskilt invariant- och representationsteori. Matematikdidaktik.
      Handleder även i:
      Förslag på examensarbete: Klassisk teori för algebraiska ekvationer, d.v.s.
      utan Galoisteori.

      • Martin Tamm

       Forskningsspecialitet: Singulariteter, statistisk mekanik.
       Handleder även i:

       • Paul Vaderlind

        Forskningsspecialitet: Kombinatorik
        Handleder även i: Algebra, kombinatorik, geometri och matematikens historia.

        • Yishao Zhou

         Forskningsspecialitet: Matematisk system- och kontrollteori, tillämpad matematik.

         Exjobbsförslag:

         Raja Hashim Ali (mfl) har skrivit ett program som heter VMCMC (se https://bitbucket.org/rhali/visualmcmc/) som kan visualisera och analysera Markov Chain Monte Carlo (MCMC) traces. Det vore av intresse att få ytterligare tester implementerade. 

         I projektet skall studenten
         • läsa in sig på litteraturen om “stopping times”,
         • implementera ett test föreslaget av Gong och Flegal (2015),
         • och göra tester för att se om Gong och Flegals resultat står sig på deras fylogenidata. 
         Grundläggande programmeringskunskaper krävs. Förkunskaper i Java är bra, men inte ett krav. VMCMC är tyvärr bristfälligt programmerat, men det är inga stora programmeringsinsatser som krävs i det här projektet.  Huvudansvarig lärare är Lars Arvestad på Nada.
         • Ward Benjamin

          Research interests: algebra and homotopy theory