Ämnesdisposition

 • Allmänt

  Möjliga handledare och ämnen för examensarbeten i matematik vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet

  Detta är en lista av möjliga handledare för examensarbeten. För mer allmän information om examensarbeten, se länken nedan.

  Denna lista omfattar endast anställda vid matematiska institutionen (SU). Listan är långt i från fullständig med avseende på möjliga ämnen. Man kan vända sig direkt till en handledare för att diskutera möjliga examensarbeten, eller kontakta exjobbsansvarig (Annemarie Luger, luger@math.su.se) för att få råd angående vem man kan vända sig till. Man kan även kontakta externa handledare, men man bör då fråga examinator eller handledare om ämnet är lämpligt som examensarbete.

 • Jörgen Backelin

  Forskningsspecialitet: Kombinatorik, algoritmteori, homologisk och icke-kommutativ algebra.
  Handleder även i:

 • Alexander Berglund

  Forskningsspecialitet: Algebraisk topologi.
  Handleder även i: Kategoriteori, kommutativ algebra, homologisk algebra.

  Förslag till projekt:

  Lie theory for L-infinity algebras
  The goal of this project is to understand Getzler's extension of classical Lie theory to L-infinity algebras.

  Rational homotopy theory
  This project aims at understanding Sullivan's rational homotopy theory and in particular how to calculate the rational homotopy groups of a space from its polynomial differential forms.

  Quasi-categories
  Higher category theory is an extension of ordinary category theory where one allows not only morphisms between objects, but also 2-morphisms between morphisms, 3-morphisms between 2-morphisms etc. The goal of this project is to understand one important model for higher categories: quasi-categories.

 • Jonas Bergström

  Forskningsspecialitet: Algebraisk geometri, modulirum.
  Handleder även i: Algebraisk talteori, kryptografi
  • Rikard Bøgvad

   Forskningsspecialitet: Algebraisk geometri, representationsteori.
   Handleder även i:algebra, och analys samt geometri, d.v.s. det mesta av annan rolig matematik.
  • Ralf Fröberg

   Forskningsspecialitet: Kommutativ algebra, homologisk algebra.
   Handleder även i:
  • Christian Gottlieb

   Forskningsspecialitet: Kommutativ algebra.
   Handleder även i: Matematikens historia, uppsatser med didaktisk anknytning.
   • Pavel Kurasov

    Forskningsspecialitet: Analys, speciellt differentialekvationer, kvantgrafer, operatorteori, matematisk fysik.
    Handleder även i: Klassisk analys, kvantmekanik, kvantinformation, tillämpningar inom fysik.
   • Annemarie Luger

    Forskningsspecialitet: Operatorteori (särskilt differentialoperatorer, rum med indefinit skalärprodukt,...), komplex analys (särskilt vissa klasser av analytiska funktioner)
    Handleder även i: Analys i allmänhet (reell analys, komplex analys, differentialekvationer, funktionalanalys, operatorteori, måtteori, Fourieranalysis,...)
    • Peter LeFanu Lumsdaine

     Forskningsspecialitet: matematisk logik, kategoriteori

     Handleder även i:

    • Samuel Lundqvist

     Forskningsspecialitet: Algebra, särskilt kommutativ algebra och datoralgebra.

    • Erik Palmgren

     Forskningsspecialitet: Matematisk logik.
     Handleder även i: Kategoriteori, teoretisk datalogi, matematikens filosofi.
    • Salvador Rodriguez-Lopez

     Forskningsspecialitet: Harmonisk analys och partiella differentialekvationer
    • Jonathan Rohleder

     Forskningsspecialitet: Spektralteori, operatorteori, partiella differentialekvationer, differentialekvationer på grafer

     Handleder även I: Klassisk och komplex analys, funktionalanalys

    • Boris Shapiro

     Forskningsspecialitet: Reell algebraisk geometri, kombinatorik.
     Handleder även i: Ordinära differential ekvationer, kommutativ algebra, matematisk fysik.

     Förslag till examensarbete på masternivå: 
     • Numerical study of the monodromy of the spectral surface for the classical Mathieu equation. (Kräver lite datorvana i Mathematica eller Maple.)
    • Andrzej Szulkin

     Forskningsspecialitet: Icke-linjär funktionalanalys.
     Handleder även i: Differentialekvationer, funktionalanalys, topologi.

    • Torbjörn Tambour

     Forskningsspecialitet: Algebra, särskilt invariant- och representationsteori. Matematikdidaktik.
     Handleder även i:
     Förslag på examensarbete: Klassisk teori för algebraiska ekvationer, d.v.s.
     utan Galoisteori.

     • Martin Tamm

      Forskningsspecialitet: Singulariteter, statistisk mekanik.
      Handleder även i:

      • Paul Vaderlind

       Forskningsspecialitet: Kombinatorik
       Handleder även i: Algebra, kombinatorik, geometri och matematikens historia.

       • Yishao Zhou

        Forskningsintressen: matematisk system- och kontrollteori och optimering.  För närvarande studier av matematiska problem härstammad från områden, t ex komplexa system i biokemiska nätverks modellering och analys, livsvetenskaper och tekniska tillämpningar, data science ur algebraisk och topologisk perspektiv tillsammans med klassisk analys och linjär algebra. 


        • Ward Benjamin

         Research interests: algebra and homotopy theory