Information om kursen (campus)

Studietakt

Matematik I är indelad i två delar: algebra och analys. Studenter, som studerar på halvfart, läser algebra första terminen och analys andra terminen. Som halvfartsstudent behöver man därmed bara göra de moment som är kopplade till den aktuella delkursen. Studenter, som studerar på helfart, läser algebra och analys parallellt.

Undervisning och kursmaterial

Böcker och kompendier

Kurslitteraturen består av tre böcker som kan köpas i bokhandel (alt. på nätet), och två kompendier som tillhandahålls av institutionen.

EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
ALG - Bøgvad & Xantcha: Algebra I (3:e upplagan, 9:e tryckningen)
LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs (1:a upplagan), Liber.

Utöver ovanstående kurslitteratur finns även dokumenten Analys-Läsanvisningar och Analys-Läsanvisningar2 som stöd vid läsningen av Persson–Böiers.

Kompendierna delas ut gratis vid uppropet, eller hämtas från studentexpeditionen. Länkar till pdf-filer finns ovan.

Tryckfelswiki Bøgvad&Xantcha, Algebra I, 2016 nionde tryckningen

Tryckfelswiki för Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs (1:a upplagan), Liber.

Se även: Analytisk geometri

Föreläsningar

I snitt arrangeras det fyra föreläsningar per vecka, två i algebra och två i analys. Efter varje föreläsning ges ett handledningstillfälle där du har möjlighet att få hjälp med matematiska problem. Dagen avslutas med ett räkneövningstillfälle där lösningar till utvalda problem gås igenom.

För exakta datum, se schemat:

Till varje föreläsning i schemat finns läsanvisningar och rekommenderade övningsuppgifter.

Kom väl förberedd

För att komma så väl förberedd som möjligt till matematikstudier vid Stockholms universitet rekommenderar vi att du repeterar dina gymnasiekunskaper i matematik inför kursstart. Här finns repetitionsmaterial

Examination

Matematik I examineras med hjälp av e-tentor, seminarier, datorlaborationer och salsskrivningar. Mer information om examinationsmomenten hittar du på följande sidor:

Obs! Det är viktigt att du läser igenom alla dessa sidor innan kursstart, så att du har koll på hur kursen examineras.

Samtliga fyra moment måste godkännas innan något slutbetyg sätts (en kurs utan slutbetyg kan inte ingå i en examen). Det slutgiltiga betyget (A, B, C, D, E eller F) på Matematik I beror dock endast på resultatet på salsskrivningarna.

Senast modifierad: måndag, 25 september 2017, 13:57