Information om kursen (distans)

Studietakt

Matematik I är indelad i två delar: algebra och analys. Studenter, som studerar på halvfart, läser algebra första terminen och analys andra terminen. Som halvfartsstudent behöver man därmed bara göra de moment som är kopplade till den aktuella delkursen. Studenter, som studerar på helfart, läser algebra och analys parallellt.

Undervisning och kursmaterial

Böcker och kompendier

Kurslitteraturen består av tre böcker som kan köpas i bokhandel (alt. på nätet), och två kompendier som tillhandahålls av institutionen.

EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
ALG - Bøgvad & Xantcha: Algebra I (3:e upplagan, 9:e tryckningen)
LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs (1:a upplagan), Liber.

Utöver ovanstående kurslitteratur finns även dokumenten Analys-Läsanvisningar och Analys-Läsanvisningar2 som stöd vid läsningen av Persson–Böiers.

Kompendierna kan gratis beställas hem i tryckt form genom beställningsformuläret: Beställ kompendier. (Du måste vara registrerad på kursen och inloggad som student.)

Tryckfelswiki Bøgvad&Xantcha, Algebra I, 2016 nionde tryckningen

Tryckfelswiki för Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs (1:a upplagan), Liber.

Se även: Analytisk geometri

Läsanvisningar och videofilmer

Huvudmaterialet på kursen är kurslitteraturen. Som hjälp till studenterna finns det läsanvisningar, inspelade föreläsningar, rekommenderade uppgifter och annat material i kursens schema:

Handledning online

Studenter är välkomna att posta sina frågor i vårt Handledningsforum. Våra kunniga och erfarna handledare brukar svara inom en arbetsdag, ofta fortare.

Kom väl förberedd

För att komma så väl förberedd som möjligt till matematikstudier vid Stockholms universitet rekommenderar vi att du repeterar dina gymnasiekunskaper i matematik inför kursstart. Här finns repetitionsmaterial

Repetitionsuppgifter
Repetitionsuppgifter, svar
Kurslitteratur till Förberedande kurs i matematik
Uppgifter till introduktionsföreläsningarna (från HT15)

Examination

Kursen examineras med hjälp av e-tentor, seminarier, datorlaborationer och salsskrivningar. Mer information om examinationsmomenten hittar du på följande sidor:

E-tentor (distans)
Seminariekurs (distans)
Salsskrivningar (distans)
Datorlaborationer (distans)

Obs! Det är viktigt att du läser igenom alla dessa sidor innan kursstart, så att du har koll på hur kursen examineras.

Samtliga fyra moment måste godkännas innan något slutbetyg sätts (en kurs utan slutbetyg kan inte ingå i en examen). Det slutgiltiga betyget (A, B, C, D, E eller F) på Matematik I beror dock endast på resultatet på salsskrivningarna.

Senast modifierad: måndag, 25 september 2017, 13:57