Kurssidor i matematik vid Stockholms universitet

Här finner du information om aktuella kurser i matematik och matematisk statistik vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet.

Dagens lokalbokningar

Blivande student?

Läs mer om alla kurser och program i matematik och matematisk statistik.