Detta är webbsidan för logikprogrammeringsdelen DA3012 Programmeringsparadigm

Vi kommer att titta på programmeringsspråket Prolog, som är det främsta språket i paradigmen. Examinationen sker genom tre laborationer som ska redovisas för lärare under handledningstid. 

Labbuppgifterna dyker snart upp på denna sida. Till en början med an du hämta hem SWI-Prolog till din egen dator och experimentera med det.