The course covers basics measure theory, probability space, characteristic functions, stochastic convegence and limit theorems; martingales: basic properties, stopping theorems and convergence theorems.

Course literature: 

  • "An Intermediate Course in Probability" av Allan Gut, Springer 2009. (available as e-book through university library).
  • "An Introduction to Martingale Theory" by Andersson, H. and Djehiche, B (lecture notes provided by the department).

Preliminary schedule.

The course covers censoring and truncation, hazard and survival function, estimation of the survival function with Nelson-Aalen and Kaplan-Meier methods, methods for comparison of two or more survival functions, some parametric life length distributions and estimation of parameters, non-parametric methods, proportional hazard and Cox regression and some parametric regression models. The course also covers basic theory for counting process and martingales with applications in survival analysis.

Course literature: "Survival and Event History Analysis: A Process Point of View" by Aalen, Borgan och Gjessing. Springer 2008

Course responsible: 

Preliminary schedule.

>>> IMPORTANT <<<

  • In the schedule there are rooms booked for the course, but all teaching will continue online at least throughout September unless otherwise informed via the course forum.
  • Online lectures will be given in Zoom starting at the time announced in the schedule.
  • Note that you need to use your Stockholm University Zoom account, so please make sure that you have signed out properly if you have other Zoom accounts. More info about Zoom can be found on https://serviceportalen.su.se/en-us/article/1103512

>>> IMPORTANT <<<


This course is taught in Swedish.

Kursens ger grundläggande kunskaper inom livförsäkringsmatematik samt sjukförsäkring. En orientering ges om frågeställningar av matematisk, statistisk och ekonomisk natur inom livförsäkring. Kursens innehåll bygger på den sannolikhetsteoretiska grunden för livförsäkring. En introduktion till beräkning av premier och försäkringstekniska avsättningar inom livförsäkring ges.

Kurslitteratur: "Livförsäkringsmatematik" av Gunnar Andersson, 2013. Boken kan beställas genom Svenska Försäkringsföreningen.

Länk till preliminärt schema.

>>> VIKTIG INFORMATION <<<

  • I schemat finns bokade lokaler, men kursen kommer primärt att ges online i Zoom.
>>> VIKTIG INFORMATION <<<

This course is taught in Swedish.

En viktig arbetsuppgift för aktuarier (försäkringsmatematiker) på ett sakförsäkringsbolag är prissättning av försäkringar (tariffering). Målsättningen med kursen är först och främst att beskriva de GLM-baserade regressionsmetoder för tariffering som används allmänt i branschen. Dessa behandlas både ur ett praktiskt perspektiv och vad gäller bakomliggande teori. Kredibilitetsteori är ett annat hjälpmedel vid tariffering som behandlas i kursen. Medan GLM är statistiskt allmängods är kredibilitetsteori en specialitet för försäkring. Vi visar hur metoder från den klassiska kredibilitetsteorin kan användas tillsammans med GLM. Ett tredje verktyg som tas upp i kursen är GAM, som är en utvidgning av GLM i syfte att bättre modellera effekten av kontinuerliga variabler.

Kurslitteratur: "Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models" av Esbjörn Ohlsson och Björn Johansson, Springer 2010.

Boken finns tillgänglig som e-bok genom universitetsbiblioteket (logga in med universitetskonto).

Länk till preliminärt schema.

This course is taught in English.

The course introduces basic principles and methods in statistical learning, classification and prediction. Topics that will be covered include regression, classification analysis, model assessment and selection, regularization methods, tree-based methods, vector machines, basics of neural networks, etc.

Main course literature:  "The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction" 2nd Ed. by Hastie, Tibshirani & Friedman, Springer 2009.

Preliminary schedule

*** IMPORTANT INFORMATION ***

- NEW!!! Due to the high COVID infection rate, the department has decided on Oct 30, 2020 that all matstat courses switch to online teaching during HTCD 2020. So we will have all classes of the course given via Zoom.

- The Zoom link for ALL classes: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61303263482

- Any change of teaching format (online vs campus) due to future updates of regulations imposed by the University will be informed via the "Nyhetsforum" in the course page. Please make sure to check your email constantly.

******************************************