Felkalkyl och felanalys, konvergensanalys av numeriska metoder, orientering om approximationsteori, ortogonala polynom, ickelinjära ekvationer, numerisk linjär algebra, linjära ekvationssystem, egenvärdesproblem, numerisk integration, interpolation och extrapolation, ordinära differentialekvationer med begynnelse- och randvärdesproblem

Kurslitteratur: Germund Dahlquist and Åke Björck, Numerical methods, Dover