Denna kurs är problembaserad, ibland nästan forskningsliknande, i sin utformning. Det innebär att vi fokuserar på några matematiska problem och försöker introducera nya matematiska begrepp på det sätt de naturligt uppkommer vid arbetet med dessa problem.

Kursen behandlar rekursion, induktion, funktioner, relationer, kombinationer, permutationer, delbarhet, faktorisering av heltal, modulär aritmetik, gruppteori, polynom, något om ringar och kroppar.

Sannolikhetsteori och matematisk statistik

Kursen ingår i ämneslärarprogrammet, men kan också läsas som fristående kurs. Kursen behandlar geometri, aritmetik, ekvationer, mängdlära samt matematikhistoria.