Kursen behandlar linjära differentialekvationer med konstanta och variabla koefficienter, existens- och entydighetssatser, plana autonoma system, numeriska lösningsmetoder, Laplace-transform.

Schema

Kursen behandlar de moderna metoder för kryptering som är basen för säker elektronisk kommunikation, samt metoder för att forcera dessa. Fokus är på de matematiska grunderna inom talteori, algebraisk geometri och statistik och hur dessa används för kryptering. Kursen är av intresse för den som sysslar med säkerhetsaspekter på elektronisk kommunikation, men även för den som vill se en av de mer spektakulära moderna tillämpningarna av matematik.
Schema

Kursen behandlar kurvors och ytors geometri i tre dimensioner, Stokes sats, krökning, torsion, Frenets formler, Gaussisk krökning, Cartans strukturekvationer, Gauss Theorema egregium. Kursen kan ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter är antagna.
Schema

Kursen behandlar allmän topologi, topologiska rum, kontinuitet, kompakthet, sammanhang, identifikationstopologier samt algebraisk topologi, fundamentalgruppen och klassifikation av slutna ytor. Kursen kan ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter är antagna.
Schema