Kursens innehåll

Kursen behandlar bland annat Talteori (inklusive moduloräkning), grafteori, kombinatorik, rekursion och talföjld, induktionsbevis, differentialekvationer och tillämpningar, samt användning av matematisk programvara. Studenten tränas att använda den högre matematiken som ett redskap att analysera skolans matematik med särskilt fokus på konstruktion och omformuleringar (förenklingar, generaliseringar) av matematiska problem och övningsuppgifter.

Kursinnehåll: Grundläggande algebra, funktionslära, linjär algebra i två och tre dimensioner (matriser, determinanter, vektorer, linjärt beroende).