Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna

  • använda grundläggande metoder i analys i en eller flera variabler för att
    lösa matematiska och tillämpade problem inom till exempel geometri och ekonomi.
  • lösa linjära ekvationssystem och enkla problem om matriser och determinanter.

Schema