Kursinnehåll:
Analys i en variabel: Teori för gränsvärden, kontinuitet, derivata, integral och Taylors formel, Serier, Generaliserade Integraler.
Analys i flera variabler: Gränsvärden kontinuitet, differentierbarhet, kedjeregeln, gradient och riktningsderivata. Högre derivator, Taylors formel, optimeringsproblem, lokala extrempunkter.

Schema