Kursinnehåll: Linjära rum, linjärt oberoende, bas, dimension, koordinater i olika baser. Skalärprodukt, Cauchy-Schwarz olikhet, ortogonala baser. Matriser, rad- och kolonnrum, matrisrang, inverterbarhet, ortogonala matriser, determinanter. Linjära avbildningar, matrisframställning i olika baser, nollrum, värderum, egenvektorer, diagonalisering. Kvadratiska former med tillämpningar på kurvor och ytor av andra graden.

Bonusuppgifter. Under kursens gång kommer ni att få 4 stycken bonusgivande inlämningsuppgifter som innehåller total 5 problem med 4 poäng vardera. 15 poäng total ger full bonuspoäng på sluttentamen som motsvarar maximum 1/10 av skrivningspoäng, 10p ger 1/15 av skrivningspoäng. Bonuspoängen får användas på ordinarie tentamen. Deadlines för bonusuppgifterna finns i veckoschemat nedan. Lösningar ska vara datorskrivna och skickas in i PDF-format. I den mån det handlar om räkningar som är besvärliga att skriva på dator (t ex matris-räkning) kan inscannade handskrivna räkningar accepteras, men dessa ska då åtföljas av en förklarande datorskriven text. 

Schema