Ämnesdisposition

 • Allmänt

  MATEMATIK FÖR NATURVETENSKAPER I - höst 2017

  Matematik I fysik. Foto: Mia Borgelin.

  Välkommen till Matematik för naturvetenskaper I!

  Kursen behandlar räkning med reella och komplexa tal, vektorer, baser, koordinater, skalärprodukt, vektorprodukt, trigonometriska funktioner, exponential- och logaritmfunktioner, inverser och arcusfunktioner, polynom: division och faktorsatsen, rationella funktioner och partialbråk, gränsvärden av funktioner, derivata: räkneregler och tillämpningar, tangent och normal, enklare grafritning och kurvor i planet, derivata i flera variabler, gradient och riktningsderivata, max- och minproblem. linjära ekvationssystem och Gauss-elimination, matriser, matrisinvers, determinanter, linjärt beroende, basbyte, egenvärden och egenvektorer, primitiva funktioner, area och insättningsformeln, tillämpningar på volym, båglängd, kurvintegraler, differentialekvationer av första och andra ordningen. Kursens innehåll kan användas vid modellering inom en mängd områden.

  Informationen på denna sida kommer att uppdateras under kursens gång!

  Föreläsningar: Rikard Bøgvad (rikard@math.su.se) och Boris Shapiro (shapiro@math.su.se)

  Räkneövningar: Viktor Henriksson (viktor.henriksson@math.su.se)

  Handledningar:  Tobias Magnusson och Dennis Öberg

  Data-ansvarig: Björn Bergstrand

  Kurslitteratur:

  Se Kursmaterial


  Examinationsmoment under hösten


  Andra länkar

 • Vecka 35

 • Vecka 36

 • Vecka 37

 • Vecka 38

 • Vecka 39

 • Vecka 40

 • Vecka 41

 • Vecka 42

 • Vecka 43

 • Vecka 44

 • Vecka 45

 • Vecka 46

 • Vecka 47

 • Vecka 48

 • Vecka 49

 • Vecka 50

 • Vecka 51

 • Vecka 1

 • Resurser