MM8021 - Representationsteori för ändliga grupper

.