Aktuell kursinformation

Kursinformation vecka 37

 
Bild av Håkan Granath
Kursinformation vecka 37
av Håkan Granath - söndag, 10 september 2017, 13:52
 

Hej studenter!

1. Denna vecka studerar vi komplexa tal i algebra. Grunderna torde vara bekanta från gymnasiet, men här går vi djupare och bygger stringent upp dem från grunden i stället för att bara "hitta på" ett tal i med den mystiska egenskapen i^2 = -1.

I analysen går vi vidare inom funktionsläran genom begreppet invers funktion i allmänhet och de kluriga arcusfunktionerna i synnerhet, inverserna till de vanliga trigonometriska funktionerna sinus, cosinus och tangens. Vi kommer även att inleda vårt studium av gränsvärden, ett absolut centralt begrepp inom analysen.

2. Första seminarieuppgiften (Algebra 1, rotekvationen), lämnades in i söndags. Vi lärare kommer att rätta den så snart vi hinner. Normalt borde ni få feedback under måndagen eller tisdagen (men ibland kan det ske senare p.g.a. hög arbetsbelastning). Kommentarer får ni på inlämningssidan, alltså där ni lämnar in era uppgifter.

Till nästa söndag skall ni lämna in lösning på Algebra 2 (talteori) och dessutom, vid behov, revidera er lösning på Algebra 1 enligt de individuella anvisningar läraren lämnar. Följ anvisningarna noga. Ni har tre veckor på er att lämna in revisioner på ett problem, alltså maximalt tre revisioner; därefter måste vi tyvärr slutligt underkänna uppgiften.

Hälsningar,

Håkan