Aktuell kursinformation

Info om fördjupningskurs

 
Bild av Annemarie Luger
Info om fördjupningskurs
av Annemarie Luger - måndag, 11 september 2017, 08:23
 

Hej!

Som nämnt i fredagens föreläsningar så erbjuds det även en fördjupningskurs till matematik I (alltså till båda delar algebra och analys).

Kursen utgör ett komplement till matematik I, som är mer fokuserad på problemlösning. I fördjupningskursen däremot kommer vi både titta mer noggrant på vissa teoretiska moment från matematik I och lösa mer krävande problem. Det finns även viss flexibilitet att ta upp frågor efter förslag från er. 

Vi kommer att lära oss roliga och coola saker (JAG tycker de är roliga och coola), som ofta inte ingår i övriga kurser, exempelvis:

  • tredjegradsekvationer;
  • exotiska kurvor givna på implicit eller polär form (Descartes' folium, lemniscatan, cykloiden, etc.);
  • speciella funktioner givna av integraler eller serieutvecklingar (t.ex. Gamma-funktionen);
  • klassiska satser ur talteorien; 
  • kardinaltal och mängders mäktighet ("grad av oändlighet"); 
  • diskontinuerliga funktioner. 

https://sisu.it.su.se/search/archive_info/MM2003

Examination: Det är obligatorisk närvaro på lektionerna! Examination sker genom aktiv närvaro, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. Kursen kräver alltså kontinuerligt hårt arbete, men det är i gengäld ingen salstentamen.

Tid och plats: Fredagar kl 13:15-15:00 i sal 37, hus 5.

Första träff: Nu på fredag, 15 september!

Om du har frågor kring kursen, kontakta mig gärna!

Hälsningar
Annemarie, som är lärare på kursen