KANDIDAT 
1. Om minimal framställan av monom av grad d i Q[x_1,\ldots,x_n] som en summa l_1^d + \ldots + l_m^d, där varje l_i är en linjärform i Q[x_1,\ldots,x_n].

MASTER
1. The Fröberg conjecture in characteristic p. See  http://www.math.cornell.edu/~irena/papers/conjectures.pdf.
2. Waring problems for polynomials.
3. The Cerlienco-Mureddo correspondence.
Senast modifierad: måndag, 28 augusti 2017, 09:08