Svar Före-läsningsuppgift 4

Vi har att \phi(60) =60 - |A(2) \cup A(3) \cup A(5)| och \phi(30) = 30-|A(2) \cup A(3) \cup A(5)|. Skillnaden i dessa framställningar är att funktionen A är definierad olika i de två formlerna. I den översta formeln är A(i) mängden av alla tal i N_{60} som är en multipel av 2, medan i den undre formeln är det alla tal i N_{30} som är en multipel av 2.

Senast modifierad: fredag, 15 november 2013, 17:40