Svar Före-läsningsuppgift 8

Ja, det går. Enligt sats 15.3 (eller formeln mitt på sidan 182) har vi 3|V| = 2|E|, där V är hörnmängden till G och E är kantmängden till E. Därur följer att 2|E| = 3*6, så G har 9 kanter. Två exempel på grafer som uppfyller dessa förutsättningar finns i figur 15.5.

Senast modifierad: tisdag, 21 april 2015, 17:51