Svar Före-läsningsuppgift 9

Ordningen på elementen framgår av tabellen nedan. Observera att varje elements ordning delas ordningen av grupp (som är sex).

1:1
2:3
3:6
4:3
5:6
6:2

Senast modifierad: måndag, 2 december 2013, 15:15