Så går undervisningen till

Undervisning

Kursen är uppdelad i 16 delar som vi kallar "dagar" eftersom de motsvarar det material som gås igenom under en dags undervisning för studenter som läser på plats.

Videoföreläsningar
Till varje dag finns ett antal videosnuttar som går igenom kursmaterial. Dessa kan man nå via länkar under de olika dagarna. Videosnuttarna avslutas med en eller ett par enkla frågor som kontroll att man förstått innehållet. Svarar man fel tillhandahålls en länk som leder till den relevanta delen av videoföreläsningen. (De första föreläsningarna har lite konstigt ljud, men det blir lite bättre senare när jag blivit bättre på ljudupptagningar).

Problem
Till varje dag finns ett antal rekommenderade uppgifter ur kursboken. Dessutom kommer det att finnas ett antal enklare problem att nöta in koncepten med. Utöver detta finns gamla tentor där man kan hitta många relevanta problem.

Handledningsforum
Kursen har ett handledningsforum dit ni uppmuntras att vända sig med frågor. Handledningsforumet bevakas vardagar under kontorstid men ni uppmuntras att försöka hjälpa varandra och svara på varandras frågor. Att förklara för andra är ett väldigt bra sätt att lära sig och fördjupa sin kunskap!

Frågestund
Studenter som läser på plats har möjlighet att delta i frågestunder då man har möjlighet att fråga om material som känns oklart efter videoföreläsningen. Jag kan även se en del (anonymiserad) information om vad ni som grupp tyckt varit svårt och kan på så vis anpassa dessa tillfällen efter detta. Dessa tillfällen sker i helklass och kan innehålla kortare genomgångar där vi fördjupar oss i delar av teorin.

Räkneövning
Studenter som läser på plats har möjlighet att delta i räkneövningar då problem och lösningar presenteras. Dessa tillfällen är engelskspråkiga.

Räknestuga och handledning
Studenter som läser på plats har möjlighet att delta i räknestugor och handledningspass. Man kan då komma med frågor om problem man haft svårt att lösa, sitta och räkna och be om hjälp när man kör fast eller i grupp försöka lösa problem. Speciellt det sista förslaget uppmuntras då diskussioner ofta är ett väldigt bra sätt att förstå och lära sig.

Bakgrund
Anledningarna till att jag valt att sköta undervisningen på detta sätt är flera. Till att börja med tror jag att klassrums- och lärartid är värdefull och att den bäst används till att arbeta med problem under omstädigheter där man kan få hjälp från en lärare om man kör fast. Därför tycker jag att det är slöseri att använda denna tid till att passivt titta på föreläsningar när detta är något man kan göra (nästan) lika bra hemma. Vidare ger detta möjligheten att pausa och titta om på bitar som går för snabbt eller som man inte riktigt förstod så många gånger man vill, vilket ju inte är möjligt med en vanlig föreläsning. Slutligen ger detta också distansstudenter möjligheten att ta del av föreläsningarna.

Senast modifierad: onsdag, 28 oktober 2015, 10:11