Tentamen på distans

Överblick

Även om du läser Matematik I på distans kan du inte göra allt hemifrån. Främst handlar det om examinationsmoment som kräver legitimationskontroll.

Sammantaget under kursen finns det fyra tillfällen, som du måste vara närvarande personligen i Stockholm:

  1. Salstentamen i algebra: onsdag 6/12 (omtenta fredag 12/1)
  2. Salstentamen i analys: onsdag 20/12 (omtenta onsdag 24/1).
  3. E-tentamen i algebra och i analys: du kan välja mellan onsdag 8/11 och onsdag 15/11 (omtenta onsdag 10/1 & onsdag 17/1)
  4. Tentamen i datorlaborationskursen och seminariepresentationer: onsdag 4/1 (omtenta onsdag 17/1)

(För halvfartsstudenter är det en salstentamen, en e-tenta, en datorlaborationstenta och en seminariepresentation per termin, som gäller.)

Tentamen på distans

Ett alternativ till att göra moment 1-3 ovan hos oss är, att skriva tentamen på distans vid ett annat universitet eller högskola. Kommuner som inte har något universitet eller högskola brukar ha ett lärcentrum, som arrangerar distanstentamina, se lista av kommuner med lärcenter. Andra institutioner, t.ex. bibliotek eller komvux, kan vi tyvärr inte godkänna.

Tag först själv kontakt med det främmande lärosätet och fråga, om de är villiga att ordna med skrivvakt.

Salstentamen (Algebra & Analys). Måste skrivas exakt samtidigt, som den arrangeras i Stockholm. Maila namn, befattning och emailadress på din kontaktperson vid det främmande lärosätet till Studentexpeditionen (studentexpedition@math.su.se), så ger de instruktioner. Du måste dessutom tentamensanmäla dig på mitt.su.se.

E-tentamen. Kan skrivas valfri tid. Maila namn, befattning och emailadress på din kontaktperson vid det främmande lärosätet till vår tekniskt ansvarige (kurssidor@math.su.se), så ger de instruktioner.

Var ute i god tid! Allting bör vara godkänt och klart tre veckor före det aktuella skrivtillfället.

Det finns ingen möjlighet att skriva datorlaborationstentan eller göra seminariepresentationer på distans.

Senast modifierad: torsdag, 27 juli 2017, 11:40