Datorlaborationer (campus)

Vad ingår i datorlaborationskursen?

En introduktion till datoralgebraprogrammet Mathematica omfattande numeriska och symboliska beräkningar, grafritning samt lite programmering.

Hur kommer jag igång med datorlaborationskursen?

  1. Ladda hem datoralgebraprogrammet Mathematica och installera på din dator enligt instruktionerna här. Använd den mailadress som du knutit till Stockholms universitet när du skapar kontot. Är du osäker på vilken mailadress det är kan du kontrollera det genom att logga in på kontohantering.su.se.
  2. På schemat hittar du när föreläsningarna till datorlaborationskursen går.

Hur går datorlaborationskursen till?

Kursen består av en introduktion, självstudier, datorlaborationer och tenta. Material och uppgifter finns här:

Introduktion till datorlaborationskursen

Algebra - självstudier 1
Algebra - självstudier 2
Algebra - datorlaboration 1
Algebra - datorlaboration 2

Analys - självstudier 1
Analys - datorlaboration 1
Analys - datorlaboration 2

Introduktionspasset ges i mitten på terminen, och i slutet på terminen kommer fyra datorlaborationer. Självstudierna görs på egen hand hemifrån (eller i våra datorsalar). Vi rekommenderar att du gör självstudierna efter introduktionspasset, men före den första datorlaborationen.

Till varje självstudie och labb hör ett Mathematica-arbetsblad (notebook) som du öppnar med Mathematica och sedan arbetar igenom. Det finns också WeBWorK-uppgifter som du skall lösa, ofta med hjälp av det som står i arbetsbladet. Alla dessa uppgifter skall lösas. Du kan börja lösa dem när du vill, men många uppgifter bygger på teori som kommer i senare delar av kursen.

Vad krävs för att få godkänd på datorlaborationskursen?

För att få ett godkänt betyg måste följande två kriterierna uppfyllas:

  1. För helfart krävs att man löser alla WeBWorK-uppgifter som hör till introduktionen samt alla självstudier och labbar. För halvfart krävs att man löser alla WeBWorK-uppgifter som hör till självstudierna och labbarna i respektive ämne (algebra/analys), inklusive introduktionen.
  2. Att man klarar tentan som kommer i slutet av kursen. För att få skriva denna tenta måste man först ha klarat alla labbar. Deadline är söndagen innan tentan ges.

Vad gör jag om jag inte löst alla WeBWorK-uppgifter i tid?

Om du inte klarar av att lösa WeBWorK-uppgifterna innan deadline så får du alltså inte heller skriva tentan. Efter tentan öppnas WeBWorK-uppgifterna igen och håller öppet till söndagen innan omtentan. Om du inte blir klar med uppgifterna då heller så klarar du inte datorlaborationskursen och måste göra om den nästa gång den ges (redan lösta uppgifter kan inte sparas). Samma gäller om du gjort alla labbar men inte klarar tentan.

Senast modifierad: onsdag, 13 september 2017, 14:01