Salsskrivningar (campus)

Kursen avslutas med två klassiska tentamensskrivningar som testar innehållet i hela algebra- respektive analyskursen. Det finns en sluttentamen i algebra och en i analys, var och en av de ger 7,5 hp.

Allmän information

Tid och plats. Tentamen anordnas på Stockholms Universitet mot slutet av terminen (se schemat för exakta datum). Medtag legitimation och kom i god tid.

Skrivtid. 5 timmar.

Hjälpmedel. Papper och penna. Ingen miniräknare eller formelsamling.

Betyg. Vanligen krävs 15 poäng (inklusive bonus) av 30 för godkänt, men detta kan variera.

Anmälan. Anmälan till salstentamen sker på Mina studier senast en vecka (fem hela arbetsdagar) före skrivningen. (Vid förhinder skall också avanmälan ske.)

Tentamen betygsätts med något av betygen A-F.

Salstentamen är anonym. Varje tentamen märks med en anonymiseringskod.

Om inget annat anges ges alla tentor mellan klockan 9:00-14:00 i hus 5, Kräftriket. Exakt tentasal kommer att stå på anslagstavlan vid ingången till hus 5 den dagen tentan ges.

Omtentor

Matematik I-tentor brukar ges fem gånger per läsår - i december/januari (ordinarie tenta, hösttermin), i januari/februari (omtentor), i maj (ordinarie tenta, vårtermin), i juni (omtentor) och i augusti (omtentor). Omtentor är inte svårare än ordinarie tentor. Här på kurshemsidan finns bara information om tentor som hör till den här terminen - ett fullständigt tentaschema hittar du här: Tentamensskrivningar vid Matematiska institutionen.

Tillåtna hjälpmedel

Papper och penna. Ingen formelsamling eller miniräknare tillåts.

Gamla tentor

Gamla tentamensskrivningar och deras lösningar hittar du här:

Bonuspoäng

Du kan få bonuspoäng på tentan genom att arbeta med problemsamlingarna. Läs mer på sidan Bonuspoäng.

Senast modifierad: onsdag, 15 februari 2017, 11:31