Salsskrivningar (distans)

Kursen avslutas med två klassiska tentamensskrivningar som testar innehållet i hela algebra- respektive analyskursen. Det finns en sluttentamen i algebra och en i analys, var och en av dem ger 7.5 hp.

Allmän information

Tid och plats. Tentamen anordnas på Stockholms Universitet. För datum, se Tentamen på distans. Hitta till Matematiska institutionen. Medtag legitimation och kom i god tid.

Skrivtid. 5 timmar.

Hjälpmedel. Papper och penna. Ingen miniräknare eller formelsamling.

Betyg. Vanligen krävs 15 poäng (inklusive bonus enligt nedan) av 30 för godkänt, men detta kan variera.

Anmälan. Anmälan till salstentamen sker på Mina studier senast en vecka (fem hela arbetsdagar) före skrivningen. (Vid förhinder skall också avanmälan ske.)

Tentamen betygsätts med något av betygen A-F.

Salstentamen är anonym. Varje tentamen märks med en anonymiseringskod.

Om inget annat anges ges alla tentor mellan klockan 9:00-14:00 i hus 5, Kräftriket. Exakt tentasal kommer att stå på anslagstavlan vid ingången till hus 5 den dagen tentan ges. Du som läser på distans kan eventuellt skriva tentan vid annan ort. Läs mer på sidan Tentamen på distans.

Allmän information om tentamensskrivning vid Matematiska institutionen (inklusive tentamensschema): Tentamensskrivningar vid Matematiska institutionen.

Gamla tentor

Gamla tentamensskrivningar och deras lösningar hittar du här:

Bonuspoäng

Du kan få bonuspoäng på tentan genom att arbeta med problemsamlingarna. Läs mer på sidan Bonuspoäng.

Senast modifierad: onsdag, 15 februari 2017, 11:31