Bonuspoäng

Matematik I avslutas med två klassiska salsskrivningar. Du kan samla bonuspoäng till tentorna genom att lösa vissa uppgifter på hemsidan.

Till den här kursen finns sammanlagt 12 problemsamlingar (PS1-PS6), 6 stycken i algebra och 6 stycken i analys. Problemsamlingarna PS1-PS3 ges som förberedelse inför e-tentorna, medan samlingarna PS4-PS6 ger bonuspoäng på tentan.

De bonuspoänggivande problemsamlingarna öppnas i början på terminen, och stängs ett par dagar innan tentan. Det är tänkt att man ska arbeta med problemsamling 4-6 under andra halvan av terminen; på schemat hittar du rekommendationer till när exakt det är tänkt att du ska göra olika uppgifter.

Algebra

  • Problemsamlingarna Algebra-PS4, Algebra-PS5 och Algebra-PS6 innehåller sammanlagt 30 uppgifter.
  • Minst 22 korrekt lösta uppgifter ger 3 bonuspoäng på algebratentan.
  • Minst 15 korrekt lösta tal ger 2 bonuspoäng på algebratentan.
  • Minst 7 korrekt lösta tal ger 1 bonuspoäng på algebratentan.

Analys

  • Problemsamlingarna Analys-PS4, Analys-PS5 och Analys-PS6 innehåller sammanlagt 30 uppgifter. 
  • Minst 22 korrekt lösta uppgifter ger 3 bonuspoäng på analystentan.
  • Minst 15 korrekt lösta tal ger 2 bonuspoäng på analystentan.
  • Minst 7 korrekt lösta tal ger 1 bonuspoäng på analysentan.

Ju högre betyg man strävar efter, desto färre bonuspoäng får man använda:

För att uppnå betyget E får man tillgodoräkna hela bonusen. 
För att uppnå betyget D får man tillgodoräkna bonusen minus 0.5.
För att uppnå betyget C får man tillgodoräkna bonusen minus 1. 
För att uppnå betyget B får man tillgodoräkna bonusen minus 1.5.
För att uppnå betyget A får man tillgodoräkna bonusen minus 2.

Observera att bonuspoängen bara får tillgodoräknas vid det ordinarie tentamenstillfället och det närmaste omtentamenstillfället. 

Exempel

Antag att vi på en tentamen med maximalt 30 poäng tillämpar följande betygsgränser för de olika betygen (utan bonus):

minst 15 poäng ger betyget E.
minst 18 poäng ger betyget D.
minst 21 poäng ger betyget C.
minst 24 poäng ger betyget B.
minst 27 poäng ger betyget A.

1) Lisa som får 26 poäng på skrivningen och har full bonus får alltså tillgodoräkna sig 3-2=1 poäng för att uppnå betyget A, vilket hon också gör eftersom 26+1=27 räcker för högsta betyg.

2) Kalle som fick 22,5 poäng och också hade full bonus får för att uppnå betyget B räkna totalt 22,5+(3-1,5)=24 vilket också räcker.

3) Ada som hade 19,5 poäng men bara 2 bonuspoäng får för betyget C bara tillgodoräkna sig (2-1)=1 poäng vilket totalt ger 19,5+1=20,5, så hon får nöja sig med betyget D.

Senast modifierad: fredag, 14 juli 2017, 14:35