E-tentor (distans)

1. Syfte 

Syftet med e-tentamina är att öva räknefärdighet. 

2. Undervisning

Förbered dig inför e-tentorna

Problemsamlingar 1-3

Som förberedelse till varje e-tenta finns en problemsamling:

Algebra-PS1, Algebra-PS2, Algebra-PS3
Analys-PS1, Analys-PS2, Analys-PS3

Problemsamlingarna stängs på måndag kväll samma vecka som du ska göra motsvarande e-tenta på nätet. På schemat kan du se när det exakt det är tänkt att du ska lösa problemen.

Problemsamlingarna genereras slumpmässigt ur problembanken i WeBWorK men täcker alla typer av problem som senare testas i de motsvarande e-tentorna. Du kan öva så många gånger du vill och svar blir rättat direkt.

Till varje problem i WeBWorK finns en knapp som heter "Email instructor". Där kan ni få hjälp om ni har frågor kring ett specifikt WeBWorK-problem.

Övnings-e-tentamina

Under de dagar som föregår en e-tenta kommer det att vara möjligt att öva på övningstentor (ÖET) som genereras på exakt samma sätt som de riktiga e-tentorna.

Den första övningstentan öppnas kl 20.30 på lördag kväll och är öppen till kl. 18.00 på söndag. Därefter öppnas den igen kl 20.30 på söndag med nygenererade tal och stängs igen på måndag kväll kl 18.00. Den öppnas en sista gång på måndag kväll kl 20.30 för att slutgiltigt stängas kl 18.00 på tisdag. Länkar till övningstentor finns i schemat, eller här nedan:

Algebra-ÖET1-lör, Algebra-ÖET1-sön, Algebra-ÖET1-mån
Algebra-ÖET2-lör, Algebra-ÖET2-sön, Algebra-ÖET2-mån
Algebra-ÖET3-lör, Algebra-ÖET3-sön, Algebra-ÖET3-mån

Analys-ÖET1-lör, Analys-ÖET1-sön, Analys-ÖET1-mån
Analys-ÖET2-lör, Analys-ÖET2-sön, Analys-ÖET2-mån
Analys-ÖET3-lör, Analys-ÖET3-sön, Analys-ÖET3-mån

Varken tal eller svar kommer att sparas, utan övningstentornas enda uppgift är att du ska få möjlighet att testa om du är förberedd och se om du har förutsättningar att klara provet.

3. Examination

E-tentamina på nätet 

Det finns totalt 6 nätbaserade e-tentor. I algebra skrivs tre e-tentamina: Räknefärdighet, Polynom och Ekvationssystem. I analys skrivs tre e-tentamina: Elementära funktioner, Derivator och Integraler.

Tentamen. I schemat anges när varje e-tentamen öppnar. Därefter får den skrivas hemma vid valfri tidpunkt.

Omtentamen. Vid underkänt får ett nytt försök göras tidigast efter 7 dagar.

Skrivtid. 90 minuter. 

Hjälpmedel. Papper och penna. Ingen miniräknare eller formelsamling. 

Betyg. För första e-tentamen i algebra (Räknefärdighet) gäller 6 poäng av 8 för godkänt. På övriga e-tentamina gäller 4 poäng av 6 för godkänt.

Länk. Etentor på distans

E-tentamina i sal 

Efter att du har klarat alla nätbaserade e-tentor - dessa måste vara klara senast två dagar före - skriver du en e-tenta i sal. E-tentamen i algebra innehåller blandade uppgifter från momenten Räknefärdighet, Polynom och Ekvationssystem. E-tentamen i analys innehåller blandade uppgifter från momenten Elementära funktioner, Derivator och Integraler. 

Tid. Se Tentamen på distans. Medtag legitimation.

Plats. Sal 36, hus 5, Kräftriket. Se även Tentamen på distans.

Skrivtid. 90 minuter. 

Hjälpmedel. Papper och penna. Ingen miniräknare eller formelsamling. 

Betyg. För godkänt krävs 4 poäng av 6.

Länk till anmälan. Läggs upp ca två veckor innan på sidan Etentor på distans.

4. Betyg 

Algebra. Godkänt betyg på momenten Räknefärdighet, Polynom och Ekvationssystem utdelas, då de tre e-tentamina på nätet och e-tentamen i sal alla är godkända. Dessa fyra skrivningar måste utföras under loppet av en enda termin. 

Analys. Godkänt betyg på momenten Elementära funktioner, Derivator och Integraler utdelas, då de tre e-tentamina på nätet och e-tentamen i sal alla är godkända. Dessa fyra skrivningar måste utföras under loppet av en enda termin. 

(Av administrativa skäl kan vi inte spara halvfärdiga resultat mellan terminerna.)

Senast modifierad: onsdag, 5 april 2017, 12:04