Seminariekurs (distans)

1. Syfte

Seminariekursens huvudsyfte är att du ska lära dig diskutera matematik, samt att presentera matematik muntligt och skriftligt. Det räcker alltså inte att bara lösa uppgifterna. Minst lika viktigt är att dina lösningar är korrekt presenterade och kan förstås av dina medstudenter. Eftersom de problem som tas upp är hämtade från algebran och analysen, blir seminariekursen samtidigt ett stöd för att klara de övriga delarna av Matematik I.

2. Skriftlig färdighet

 • Varje vecka skall lösningar inlämnas på ett eller två problem. Totalt under kursen finns det 9 problem i algebra och 9 i analys.
 • Lösningarna skall vara datorskrivna och i pdf-format. Handskrivna lösningar accepteras ej.
 • Inlämning sker senast söndag kväll 24.00. 
 • Kommentarer lämnas av seminarieledarna under veckan (normalt tisdag eller onsdag, men viss försening kan ske vid hög arbetsbelastning).
 • Om lösningen är underkänd, skall den omarbetas och förbättras i enlighet med seminarieledarens instruktioner.
 • Den reviderade lösningen skall inlämnas senast nästa söndag kväll.
 • Maximalt 3 kompletteringar per problem tillåts. Därefter anses uppgiften vara underkänd.

Inlämning av lösningar

Lösningar

Grundregeln är, att en skriftlig eller muntlig lösning av ett matematiskt problem skall vara enkel att följa för någon annan student på samma kurs. 

Att skriva god matematisk text lär man sig bäst genom övning. Under kursens gång får du flitig personlig återkoppling, och du kommer alltså att lära dig under kursens gång vilka krav och riktlinjer som finns. Tag gärna inspiration av läroböckerna.

Några tips och regler finner du här: Att skriva lösningar.

Alla lösningar som lämnas in skall vara datorskrivna - grafer och figurer får dock vara ritade för hand och inscannade. När det gäller valet av program finns det två möjligheter: antingen använder du ett vanligt skrivprogram med formeleditor, som Open Office eller MS Word, eller så använder du LaTeX. LaTeX är ett typsättningssystem som har bra stöd för matematiska formler. LaTeX används av i stort sett alla matematiker nuförtiden, men har litet brantare inlärningskurva än vanliga skrivprogram. LaTeX finns online till exempel på sharelatex.com

Fusk och plagiat

Det är tillåtet att samarbeta med sina kurskamrater, men varje lösning till en seminarieuppgift måste författas enskilt. Det är inte tillåtet att lämna in någon annans lösning. I samband med inlämning av lösningar måste studenten intyga sitt självständiga arbete för att kunna erhålla kurspoäng.

Matematiska institutionen anmäler rutinmässigt varje misstanke om fusk och plagiat till universitetets disciplinnämnd.

3. Muntlig presentation

 • I slutet av terminen (onsdag 4/1, omtentatillfälle onsdag 17/1) sker redovisning av seminarieuppgifter vid Stockholms Universitet. Medtag legitimation.
 • Varje student redovisar en av sina lösta uppgifter inför en grupp studenter (10-12 personer) och lärare.
 • Presentationen skall ta 5 minuter och måste alltså vara noga förberedd.
 • För godkänt skall presentationen vara matematiskt korrekt, hålla sig rimligt inom tidsramarna och vara tydlig och klar. Man skall även kunna besvara eventuella frågor på lösningen.
 • För underkända studenter finns en ny chans till redovisning den 17 januari.

Anmälan till seminariepresentationer läggs ut på sidan Etentor på distans.

4. Betyg

Krav för godkänt betyg

För att få ett godkänt betyg måste följande kriterier vara uppfyllda:

 1. Godkänd på minst 7 problem i algebra och 7 problem i analys (för deltidsstudenter gäller 7 problem i den aktuella delkursen).
 2. En genomförd muntlig redovisning i algebra och en i analys (för deltidsstudenter gäller en muntlig redovisning i den aktuella delkursen).

Endast omdömena godkänd och icke godkänd ges.

Komplettering

Om du vid terminens slut uppfyller krav 2 ovan, och har minst 5 godkända skriftliga uppgifter på algebra och/eller analys kommer du att ges möjlighet att komplettera. Denna bestäms individuellt av seminarieledaren. Alla kompletteringar ska vara klara innan nästa termin börjar.

Om du inte uppfyller dessa kompletteringskrav finns det ingen möjlighet att komplettera. Det du kan göra är att omregistrera dig på kursen nästa termin (se www.math.su.se/matematik-i) och göra om seminariekursen då.

Hela seminariekursen (alternativt algebra- eller analysdelen av seminariekursen) måste avslutas under en termin – det går inte att spara delar av seminariekursen såsom enstaka godkända uppgifter till en senare termin.

Senast modifierad: onsdag, 26 juli 2017, 13:22