Att skriva lösningar

På universitetet ställer man i regel högre krav på skriftliga presentationer än vad man gör på gymnasiet. En av sakerna som du ska lära dig under kursens gång är att skriva matematisk text.

Några viktiga hållpunkter för skrivandet av matematisk text

 1. Tumregeln är att en annan student i Matematik I som dock inte vet hur man löser denna eller en liknande uppgift ska kunna förstå din lösning.
 2. Skriv en sammanhängande text med hela meningar. När du använder formler så använd dem som del av en mening.
 3. Glöm inte att definiera alla symboler/beteckningar som du inför.
 4. Motivera alla steg. Du kan använda satser ur boken, föreläsningen eller välkända satser (t.ex. kvadreringsregeln), referera då till dem med namn eller nummer.
 5. Använd matematiska symboler korrekt, t.ex. likamedtecken i ekvationer. Det är t ex vanligt att nybörjare blandar ihop likhetstecken med implikationspilar och ekvivalenspilar (vilket kommer att gås igenom i algebrakursen när vi kommer till logik).

Inlämningsuppgifter på seminariekursen

Allmänna krav

På seminariekursen ska du lämna in lösningar till ett antal uppgifter. Lösningarna lämnas in genom att ladda upp en fil via kurshemsidan enligt följande:

 • Endast lösningar som kommer i form av pdf-filer accepteras. Det enklaste är om du laddar upp en ny fil varje gång du lämnar in, och döper filen till förnamn_efternamn_datum.pdf.
 • Skriv även namn i själva filen.
 • Handskrivna lösningar accepteras inte (det är dock tillåtet att bifoga grafer och andra bilder som du ritat för hand).

Typsättningsprogram

Alla lösningar som lämnas in skall vara datorskrivna. När det gäller valet av program finns det två möjligheter: antingen använder du ett vanligt skrivprogram med formeleditor, som Open Office eller MS Word, eller så använder du LaTeX.

LaTeX

LaTeX är ett typsättningssystem som har ypperligt stöd för matematiska formler, och det används av i stort sett alla matematiker nuförtiden.

Så här kommer du snabbt igång med LaTeX:

 1. Registrera dig på sharelatex.com.
 2. Skapa ett nytt, blankt projekt. 
 3. Radera den föreslagna texten, och kopiera in texten från filen LaTeX mall.
 4. Tryck på "Recompile", så kompileras råtexten med kommandon till en pdf-fil, som kan laddas ned till din dator genom att trycka på "Download PDF".
 5. Experimentera gärna med denna fil. Mer dokumentation finns på https://sv.sharelatex.com/learn

Ett litet mer avancerat alternativ är att själv installera en LaTeX-kompilator på din dator. Som vanligt finns det flera olika program att välja mellan, t.ex. MiKTeX (Windows) eller TeXShop (Mac). För att komma igång med programmet kan du t.ex. läsa igenom The Not so Short Introduction to LaTeX, eller en annat nybörjarguide till LaTeX.

Vanligt skrivprogram

Om du inte vill lära dig LaTeX just nu så går det också bra att använda ett vanligt skrivprogram såsom MS Word eller Open Office. Men glöm inte att använda en formeleditor för att resultatet ska bli läsbart:

Fusk och plagiat

Det är tillåtet att samarbeta med sina kurskamrater, men varje lösning till en seminarieuppgift måste författas enskilt. Det är inte tillåtet att lämna in någon annans lösning. I samband med inlämning av lösningar måste studenten intyga sitt självständiga arbete för att kunna erhålla kurspoäng.

Matematiska institutionen anmäler rutinmässigt varje misstanke om fusk och plagiat till universitetets disciplinnämnd. Om du är osäker på vad som räknas som fusk eller plagiat, prata med din seminarieledare.

Vidare läsning

Senast modifierad: onsdag, 27 september 2017, 13:27