Hur går kursen till?

Matematik för naturvetenskaper I läses under en termin. Kursens ingångssida är indelad efter olika veckor - där hittar du information om de material och uppgifter du förväntas arbeta med under/inför olika dagar.

Innan du börjar

Det finns några praktiska saker som behöver ordnas innan kursstart. Du måste bland annat aktivera universitetskontot och webbregistrera dig. Det är också viktigt att du skaffar kurslitteratur i god tid, och att du repeterar gymnasiematematiken. Se sidan Inför kursstart för detaljer.

Kurslitteratur

Information om kurslitteraturen finns på sidan Kursmaterial.

Examinationsmoment

Examinationsmoment är de moment som ger högskolepoäng.

  • 6 stycken e-tentor (1.5 hp var). E-tentor är korta tentor som skrivs på datorn och som testar din räknefärdighet. E-tentorna arrangeras ungefär varannan onsdag.
  • Salsskrivning (6 hp). I slutet på terminen arrangeras en klassisk salsskrivning. Läs mer på sidan Salsskrivningar.

För att bli godkänd på kursen måste man bli godkänd på alla ovanstående moment. De sex e-tentorna har en tregradig betygsskala (VG, G, och U) och salsskrivningen har en sjugradig (A, B, C, D, E, Fx, F). Slutbetyget på godkänd kurs är likaledes sjugradigt.

Undervisning och frivilliga uppgifter

I snitt arrangeras det två föreläsningar per vecka. Till varje föreläsning finns läsanvisningar samt rekommenderade uppgifter (se kursens ingångssida).

Senast modifierad: onsdag, 19 juli 2017, 11:07