Salsskrivning

Kursen avslutas med en tentamensskrivning.

Tenta under hösten 2017

Vårens tenta ger 6 högskolepoäng.

Ordinarie tenta:

Torsdag 2017-12-21 mellan 9:00-14:00. Anmälan görs via Mina studier.

Omtenta:

Måndag 2018-01-29 mellan 9:00-14:00

Allmän information

  • Alla salstentor är anonyma - vid skrivningstillfället får du en anonymiseringskod och det är bara den koden som är synlig till läraren när skrivningen rättas.
  • Om inget annat anges ges alla tentor mellan klockan 9:00-14:00 i hus 5, Kräftriket. Exakt tentasal kommer att stå på anslagstavlan vid ingången till hus 5 den dagen tentan ges.
  • Ingen formelsamling eller miniräknare tillåts.
  • Kom i tid till skrivningstillfällen.
  • Man får komma in max 30 minuter försenad. Ta med giltig legitimation.
  • Gamla tentamina finns här.

Tentamensanmälan

Du ska anmäla dig till tentamen via kurshemsidan senast 6 arbetsdagar före skrivningen. Du som får hinder ska avanmäla dig. Anmälan görs via Mina studier.

Vidare läsning

Allmän information om tentamensskrivning vid Matematiska institutionen (inklusive tentamensschema) finns här: Tentamensskrivningar vid Matematiska institutionen.

Senast modifierad: onsdag, 30 augusti 2017, 14:17