Betygskriterier

Betygskriterier

Möjliga betyg på kursen är A, B, C, D, E och F, där A, B, C, D och E är godkända betyg och F är underkänt.

A: Studenten visar utmärkt förståelse för praktiskt taget alla begrepp i kursen, visar utmärkt förmåga att lösa även sammansatta problem som kräver metoder från olika delar kursen och kan lösa tillämpade problem i nya sammanhang. Studenten skriver klart och logiskt sammanhängande med korrekt använd matematisk notation.

B: Studenten visar mycket god förståelse för nästan alla begrepp i kursen, visar god förmåga att lösa problem som kombinerar metoder från olika delar av kursen. Studenten skriver klart med resonemang som är lätta att följa. Studenten uppfyller inte kraven för betyget A.

C: Studenten visar god förståelse för de flesta begrepp i kursen och visar god förmåga att lösa problem med metoder från många delar av kursen. Studenten skriver ofta felfritt med resonemang som är ganska sammanhängande. Studenten uppfyller inte kraven för högre betyg.

D: Studenten visar tillfredsställande förståelse för centrala begrepp i kursen och visar tillfredsställande förmåga att lösa problem inom begränsade delar av kurser. Studenten uppfyller inte kraven för högre betyg.

E: Studenten visar tillräcklig förståelse för de viktigaste begreppen i kursen och visar tillräcklig förmåga att lösa enkla problem inom begränsade delar av kursen. Studenten uppfyller inte kraven för högre betyg.

F: Studenten uppfyller inte kraven för högre betyg.


Examinationen består av en skriftlig tentamen där uppgifterna poängsätts. Poängen är vägledade då något av betygen A, B, C, D, E eller F ges, men en helhetsbedömning utifrån betygskriterierna görs också.

Senast modifierad: fredag, 12 september 2014, 03:26