Om tentamen

Tentamen

Den obligatoriska examinationen utgörs av en skriftlig tentamen bestående av två delar. Del A är en "säkerhetsdel" där 8 enklare frågor testar grunderna och räknefärdighet – på dessa uppgifter behövs endast svar anges (men beräkningar får redovisas om så önskas), vilket endast bedöms som Rätt eller Fel.

Del B omfattar 6 uppgifter där förmåga att lösa problem inom ämnesområdet testas. Här krävs att fullständiga lösningar redovisas, väl motiverade och läsbara. Varje uppgift bedöms med 0 till 4 poäng. En lösning utan förklarande text kan som mest ge 2 poäng. En lösning med ett allvarligt fel i mer elementär matematik (som inte är uppenbart slarv) ger inga poäng.

Problemdelen kan alltså ge 24 poäng.


Vid betygssättning är tentamenspoängen vägledande. För betyg E bör man ha i stort sett hela del A korrekt och 12 poäng (inklusive bonuspoäng) på del B. Men har man helt missat uppgifter angående en viktig del av kursen kanske det inte räcker. Observera att betyget ges uifrån en helhetsbedömning av skrivningen i jämförelse med betygskriterierna.

Senast modifierad: fredag, 12 september 2014, 03:26