Dessa fel har påpekats i Funktionslära:

4.2   Minimipunkten är (7/2,-1/4).

4.7  Tangenten är y=6x-6 så y'(1)=6.

Senast modifierad: fredag, 12 september 2014, 06:08