Ex. geometrisk summa neg. kvot

__________________________________

Lösningen är inspelad med Livescribe-penna. Tyvärr faller en del bitar av vissa tecken bort och det skrivna kommer inte helt i rätt ordning, särskilt gäller det figurer. Förhoppningen är ändå att en lösning som inte bara är skriven utan även har tal till ska vara enklare att följa.

Efter att du klickat på PLAY-pilen kommer en ny pil. Klicka på den för att få helskärmsläge.

Vill du hoppa fram i lösningen är det bara att klicka på den del av texten du vill hoppa till. Vill du backa gäller samma sak.

Det går att välja så att man inte alls ser den text som man ännu inte kommit till i uppspelningen, om man tycker det är bättre.

Senast modifierad: söndag, 9 mars 2014, 04:59