Jan-Erik Björk - Ellipsen

Filmen berättar om ellipsen och dess ekvationer vilka härledes under föredragets 28 minuter av Professor Emeritus Jan-Erik Björk vid Matematiska Institutionen på Stockholms Universitet. Materialet vänder sig i första hand till högskolestuderande i matematik.

136.8Mb video/quicktime