Topic outline

 • General

  Kurshemsidan är gemensam för campus- och distansstudenter.

  Kursinnehåll

  Analys i en variabel: Teori för gränsvärden, kontinuitet, derivata, integral och Taylors formel, Serier, Generaliserade Integraler.

  Analys i flera variabler: Gränsvärden kontinuitet, differentierbarhet, kedjeregeln, gradient och riktningsderivata. Högre derivator, Taylors formel, optimeringsproblem, lokala extremvärden.  Kurslitteratur

  Arne Persson & Lars-Christer Böiers, Analys i en variabel, 3:e upplagan, Studentlitteratur (PB1)

  Arne Persson & Lars Christer Böiers, Analys i flera variabler, 3:e upplagan, Studentlitteratur (PB2)

  Övningar i analys i flera variabler, Lund, 8:e upplagan (Ö1)

  Övningar till Matematisk analys III (Ö2)

  Kompletterande material (K1)

  Kompendium om serier och generaliserade integraler (K2)

  Teorifrågor, ny version till kursen.

  Skulle ni stöta på tryckfel i kursmaterialet, skriv gärna in det i wikin på Tryckfelswiki kursmaterial  Examination:

  Skriftlig examen  som består av en problemdel och en teoridelen.   

   

  Lärare :

  Pavel Kurasov (föreläsningar) i sal 36, 12.45-14.30, bonuspresentationer torsdagar kl 14.45 - 15:30 

  Linus Lidman Bergqvist (räkneövningar) i sal 36, måndagar 14.45-16.30, torsdagar 15.45 - 17:30 

  Kursen börjar torsdagen den 3 september. Se vidare schemat nedan.

  Föreläsning 8 nästa vecka

  Tisdag 29/9 (sal 22) alt Onsdag 30/9 kl 12:45-14:30 

  Schema

 • Torsdag 3/9

  Dag 1. Gränsvärden för funktioner och talföljder: summa-, produkt-, kvot-, sammansättnings- och instängningsreglerna.

  Text: PB1: 2.1
  Övningar: K1 3.1-3.5, ÖPB1: 2.5, 2.2

  • Måndag 7/9

   Dag 2. Supremum och infimum. Gränsvärden för monotona funktioner och monotona talföljder. Standardgränsvärden.

   Text: PB2: Appendix A3; K1: 1; PB1: 2.4 (inkl. bevis)
   Övningar: K1 3.6-3.10
   • Torsdag 10/9

    Dag 3. Egenskaper hos kontinuerliga funktioner: satsen om mellanliggande värden, satsen om största och minsta värde.

    Text: PB1: 2.2, Appendix C; K1: 1
    Övningar: K1 3.11-3.14

    • Måndag 14/9

     Dag 4. Derivata: definition, räkneregler för derivator, derivator av elementära funktioner, derivata av invers, lokala extremvärden och derivata, medelvärdessatsen, monotonitet och derivata.

     Text: PB1: 3.2-3.5
     Övningar: K1 3.15-3.22

     • Torsdag 17/9

      Dag 5. Integral: Riemannintegralens definition, Riemannsumma, räknelagar, integralkalkylens medelvärdessatser,  integrerbarhet av kontinuerliga funktioner, samband mellan derivata och integral.

      Text: PB1: 6.1-6.4; K1: 2
      Övningar: K1 3.23-3.29

      • Måndag 21/9

       Dag 6. Integral, forts. Taylors formel och entydighetssatsen för Maclaurinutveckling.

       Text: PB1: 9.2, 9.4

       • Torsdag 24/9

        Dag 7. Rummet \mathbf{R}^n och mängder i \mathbf{R}^n. Gränsvärden och kontinuitet. Partiella derivator.

        Text: PB2: 1.1-1.6, 2.1
        Övningar: Ö1: 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.24, 1.27, 1.30, 1.31, 2.3, 2.6, Ö2: 1

        • Tisdag 29/9 alt Onsdag 30/9

         Dag 8. Differentierbarhet. Kedjeregeln. Gradient och riktningsderivata.

         Text: PB2: 2.2-2.4
         Övningar: Ö1: 2.8, 2.12, 2.13, 2.17, 2.21, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27, 2.28, Ö2: 2
         • Torsdag 1/10

          Dag 9. Gradient och riktningsderivata, forts. Derivator av högre ordning.

          Text: PB2: 2.4-2.5
          Övningar: Ö1: 2.30, 2.32, 2.39, 2.45, 2.52, 2.55, 2.57, 2.86, Ö2: 3, 4, 6-9, 12, 15, 17

          • Måndag 5/10

           Dag 10. Taylors formel i två variabler. Stationära punkter och lokala extremvärden.

           Text: PB2: 2.6
           Övningar: Ö1: 2.60, 2.61, 2.64-2.68, Ö2: 21, 22

           • Torsdag 8/10

            Dag 11. Stationära punkter med bivillkor.

            Text: PB2: 2.6 (fortsättning), 4.3
            Övningar: Ö1: 2.69-2.70, 2.91, Ö2: 23-25
            • Måndag 12/10

             Dag 12. Optimering på icke-kompakta områden. Optimering med bivillkor.

             Text PB2: 4.1-4.3
             Övningar:  Ö1: 4.16, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.30, 4.31, 4.33, Ö2: 1-4, 6-8, 10, 12
             • Torsdag 15/10

              Dag 13. Serier och genraliserade integraler 1.

              Text K2: Kap 1 - 5
              Övningar:  K2: 8.1: a-o
              • Måndag 19/10

               Dag 14. Serier och generaliserade integraler (fortsättning).

               Text K2: Kap 6-7
               Övningar: K2: 8.2: a-i

               • Torsdag 22/10

                Dag 15. Repetition.
                • Torsdag 29/10

                 Tentamen 09-14

                 • Onsdag 13/1 - 2016

                  Omtentamen 09-14