Section

 • Linjär algebra II, 7.5 h

  Kom ihåg att informationen på denna sida kan ändras under kursens gång.

  Kursinnehåll. Kursen behandlar linjära rum, linjärt oberoende, bas, dimension, koordinater i olika baser, skalärprodukt, Cauchy-Schwarz olikhet, ortogonala baser, matriser, rad- och kolonnrum, matrisrang, inverterbarhet, ortogonala matriser, determinanter, linjära avbildningar, matrisframställning i olika baser, nollrum, värderum, egenvektorer, diagonalisering, kvadratiska former med tillämpningar på kurvor och ytor av andra graden. 

  Lektioner tisdagar och fredagar i sal 32, 12:45 till 16:30. (detaljschema).

  Tentamen: den 26 Oktober. 

  Kurslitteratur.  A.Holst och V.Ufnarovski, Matrix Theory Studentlitteratur. (HU) Säljs bl.a. av Akademibokhandeln i Frescati.

  Lärare:
  Shiva Samieinia (föreläsningar), shiva[at]math.su.se
  Theo Backman (handledning & övningar), theob[at]math.su.se

  Handledningsforumet är tillgängligt för både campus och distansstudenter, och bevakas på vardagar av lärare från institutionen. Där kan du lägga upp frågor som du vill diskutera.

  Bonusuppgifter. Under kursens gång kommer ni att få 3 stycken bonusgivande inlämningsuppgifter som innehåller totalt 4 problem med 4 poäng vardera. 11 poäng totalt ger full bonuspoäng på sluttentamen som motsvarar maximum 1/10 av skrivningspoäng, 8 poäng ger 1/15 av skrivningspoäng. Deadlines för bonusuppgifterna finns i veckoschemat nedan. Bonuspoängen får användas på ordinarie tentamen och första omtentamen.

  Lösningar ska vara datorskrivna och skickas in i PDF-format.  I den mån det handlar om räkningar som är besvärliga att skriva på dator (t ex matris-räkning) kan inscannade handskrivna räkningar accepteras, men dessa ska då åtföljas av en förklarande datorskriven text. Skicka gärna bonusuppgifterna genom att använda den platsen som finns i kursenshemsida. 

 • Open allClose all

 • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.