Section

 • Algebra och kombinatorik, 7,5 hp

  Undervisning
  Denna kurs är utformad enligt den så kallade "flipped classroom"-modellen. Detta innebär främst att det inte kommer att ges några "vanliga" föreläsningar utan videoföreläsningar. Förutom dessa videoföreläsningar finns även ett handledningsforum dit man som student uppmuntras att vända sig med frågor. Studenter som läser på plats kan dessutom delta i frågestunder, räknestugor, räkneövningar samt handledningstillfällen.

  Ett viktigt element i kursen är kursboken. En del kan säkert bli hjälpta av de läsanvisningar som finns under "gammalt kursmaterial" under kursens olika dagar. Dessa är dock från tidigare omgångar och inte alltid uppdaterade till denna omgång.

  Mer information om hur undervisningen går till kan du hitta här.

  Tid och plats
  Tisdagar och fredagar klockan 08:30-12:15 i sal 32, hus 5, med start 3/11. Avvikelser kan förekomma. För detaljer, se schema.

  Extra sal: Klockan 08:00-10:00 har vi även tillgång till sal 33.

  Examination
  Examination sker med skriftlig tentamen. Ordinarie tentamenstillfälle är 15/1 2016 kl 09:00-14:00 och omtentamen ges 24/2 2016 kl 09:00-14:00. Examinator är Jörgen Backelin.

  Tentamen görs på plats vid matematikinstitutionen. För distansstudenter finns det även möjlighet att tentera vid annat lärosäte. Det förutsätts att studenten i så fall organiserar detta själv. För vidare information, kontakta studentexpeditionen (studentexpedition@math.su.se).

  Anmäl er till tentamen på mina studier senast fem arbetsdagar innan tentan. Om du har problem att anmäla dig, kontakta studentexpedition@math.su.se.

  Kursinnehåll
  Heltalsaritmetik och modulär aritmetik, kombinatorik och mängdlära, något om kryptering, kodteori och grafteori, gruppteori, något om ringar, kroppar och polynom.

  Kurslitteratur
  Biggs "Discrete mathematics", second edition, Oxford University Press, samt stencil om Kryptologi (se nedan).

  Lärare 
  Föreläsningar och distanshandledning: Olof Bergvall, Rum 111, olofberg@math.su.se
  Räkneövningar och handledning: Philip Hackney, Rum 401, hackney@math.su.se

  Lässchema
  Nedanstående lässchema är preliminärt för hösten 2015. Observera att kursen och sidan är under utveckling och att information kan komma att ändras, i synnerhet innan kursstart.

 • Open allClose all

 • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.