Topic outline

 • General

  Matematik I - distans - hösttermin 2015

  Sal 36, hus 5, Kräftriket

  Kom ihåg att informationen på denna sida kan ändras under kursens gång.

  1. Kursens struktur

  Matematik I är indelad i två olika delkurser: Algebra (15 hp) och Analys (15 hp). Den, som studerar på halvfart, läser algebra första terminen och analys andra terminen. Som halvfartstudent behöver man därmed bara göra de moment som är kopplade till den aktuella delkursen. Den, som studerar på helfart, läser algebra och analys parallellt.

  2. Examination

  Examinationsmoment är de moment som ger högskolepoäng. Den här kursen har fyra olika examinationsmoment.

  • E-tentor (9 hp) E-tentamina är korta tentamina som skrivs på dator och som testar räknefärdighet. E-tentorna skrivs först hemifrån, och när man är klar med de nätbaserade e-tentorna skriver man två större tentor i övervakad sal.
  • Seminariekurs (3 hp) I kursen ingår seminarier där du lämnar in lösningar till mer omfattande problem. Här utvecklas din muntliga och skriftliga färdighet.
  • Datorlaborationskurs (3 hp) Introduktion till datorlaborationerna sker i mitten på terminen, därefter kommer självstudier och datorlaborationer i slutet på terminen. Denna delkurs ger en introduktion till programmet Mathematica. Kursen avslutas med en tentamen i datorsal.
  • Salsskrivningar (15 hp) Kursen avslutas med två tentamina, var och en motsvarande 7.5 hp. Dessa är klassiska salsskrivningar, som examinerar innehållet i hela algebra- respektive analyskursen.

  Samtliga ovanstående moment måste godkännas innan något slutbetyg sätts (en kurs utan slutbetyg kan inte ingå i en examen). Det slutgiltiga betyget (A, B, C, D eller E) på Matematik I beror sedan endast på resultatet på salsskrivningarna.

  Examinationsmoment innehåller delar som genomförs i övervakad sal med legitimationskontroll. Mer information om vilka datum dessa moment genomförs finns på sidan Vilka saker kan inte göras hemifrån? Se även Tentamen på distans.

  3. Kursmaterial

  Huvudmaterialet på kursen är kurslitteraturen. Kurslitteraturen består av två böcker som kan köpas i bokhandel (alt. på nätet), och tre kompendier som tillhandahålls av institutionen.

  EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
  ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
  FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
  ALG - Bøgvad: Algebra I (2:a upplagan, 8:e tryckningen).
  LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra (4:e tryckningen).

  Kompendierna finns som pdf-filer under Resurser, men du kan också beställa hem tryckt material här: Beställ kompendier. (Du måste vara inloggad för att komma åt beställningsformuläret.)

  Som hjälp till studenterna finns det föreläsningar inspelade på video (se Schema för länkar). Till vissa föreläsningar finns också inspelade räkneövningar där man går igenom lösningar till utvalda problem.

  Det finns sammanlagt 12 problemsamlingar på kursen, varav 6 i algebra och 6 i analys. Problemsamlingarna öppnas och stängs enligt schemat, och de går utmärkt att lösas hemifrån. Syftet med problemsamlingarna är att öva upp räknefärdigheten. Första delen av problemsamlingarna ges som förberedelse inför e-tentamina. Senare delen av dem ger bonuspoäng på salstentamina.

  Gamla tentamina är utmärkt repetition inför de skriftliga salstentamina. Gamla tentor och deras lösningar finns under sidorna Algebra - gamla tentor och Analys - gamla tentor.

  4. Omregistrering

  Reglerna för omregistrering är ändrade från och med vårterminen 2015. Läs mer om omregistreringsrutinerna här.

  5. Kontakta oss

  Matematik I är en stor kurs sett till antalet studenter. Det är många som är inblandade i kursen. Vi besvarar gärna frågor, men, för att underlätta, försök kontakta rätt person redan från början.

  Kursansvarig
  Qimh Xantcha (qimh@math.su.se).

  Frågor om matematiska problem
  Det finns ett handledningsforum där du kan ställa frågor och se vad andra studenter haft problem med. Dessutom har uppgifter på WeBWorK ofta en knapp "E-mail instructor", som ger möjlighet att ställa en fråga direkt till handledarna.

  Frågor om registrering och resultatrapportering.
  Kontakta Studentexpeditionen.

  Tekniska frågor om kurssidor, WeBWorK, e-tentamina o. dyl.
  Kontakta teknisk ansvarig Björn Bergstrand (kurssidor@math.su.se).

  Övergripande frågor om kursen
  Kontakta kurskoordinator Anu Kokkarinen (anuk@math.su.se).

  6. Repetition av matematikkunskaper inför terminsstart

  Det är viktigt att komma väl förberedd till kursen! Repetitionsuppgifter finns under Resurser.