Betygskriterier

Examination: Skriftlig tentamen på problemdelen samt muntlig tentamen på utdelade teorifrågor.

För att få tentera muntligt måste skriftlig tentamen ha klarats med godkänt resultat. Den som underkänns på muntlig tentamen får en ny chans efter c:a 1 vecka. Vid underkänt resultat även då måste hela examinationen göras om.

Betygskriterier:

Skriftlig tentamen betygsätts med poäng från 0 till 30. Muntlig tentamen består av 3 frågor och varje fråga betygsätts med poäng från 0 till 10. För godkänt resultat på den skriftliga delen krävs 15 poäng (inklusive bonus) och på den muntliga 18.

Betygsgränser:

Betyget A: minst 54 poäng 

Betyget B: minst 48 poäng 

Betyget C: minst 42 poäng 

Betyget D: minst 36 poäng 

Betyget E: minst 33 poäng

Den som underkänns vid första försöket på muntlig tentamen men godkänns på det andra kan dock högst få betyget C.

Under 15 poäng på den skriftliga eller under 18 poäng på den muntliga delen ger normalt betyget F. Gränserna kan i förekommande fall justeras nedåt men inte uppåt.

 

Last modified: Friday, 27 March 2015, 10:51 AM