Bonussystem campusstudenter

Under kursens gång kommer 5 omgångar bonusuppgifter att delas ut, 5 uppgifter per omgång. 

För campusstudenter gäller att uppgifterna redovisas inlämningsdagen på övnings/handledningstid. Man får före varje redovisningstillfälle kryssa för de uppgifter som man har löst och är beredd att presentera vid tavlan. Man skall också kunna visa att man har löst de förkryssade uppgifterna skriftligt (de kan samlas in för kontroll genom ett stickprovsförfarande). Redovisningsdagarna blir normalt måndagar (första gången måndag 16 november) men vissa avvikelser kan förekomma.

Om man är frånvarande vid ett tillfälle skall man skicka in lösningarna till räkneövningsledaren före redovisningstillfället och sedan redovisa personligen på överenskommen tid. Detta får göras högst två gånger.

Regler för bonuspoäng:

80% kryss ger 3 bonuspoäng

60% kryss ger 2 bonuspoäng

40% kryss ger 1 bonuspoäng

Om man underkänns vid presentationen dras dock 1 bonuspoäng av. Man blir inte underkänd om man gjort ett seriöst försök att lösa uppgiften även om det blev fel, däremot om man har kryssat för en uppgift fast man inte varit beredd att redovisa den eller inte har löst den skriftligt.

Bonuspoängen läggs till tentamensskrivningens poäng. Vid betygsättning efter muntlig tentamen sker en viss avtrappning av bonus enligt följande:

  För betyg D och E får hela bonuspoängen inräknas

  För betyg B och C får bonuspoängen minus 1 p inräknas

  För betyg A får bonuspoängen minus 2 p inräknas 

Bonus får endast tillgodoräknas under nuvarande termin, dvs. på tentorna i januari och februari.

Last modified: Monday, 19 October 2015, 2:40 PM