Bonussystem distansstudenter

Under kursens gång kommer 5 omgångar bonusuppgifter att delas ut, 5 uppgifter per omgång. 

För distansstudenter gäller att datorskrivna lösningar i pdf-format skickas in till andrzejs@math.su.se senast inlämningsdagen kl 14:30. Inlämningsdagarna blir normalt måndagar (första gången måndag 16 november) men vissa avvikelser kan förekomma. För att få lösningarna rättade och tillgodoräknade måste man vara registrerad i gruppen för distansstudenter. Länk till registrering finns på kurssidan i vänsterspalten.

Regler för bonuspoäng:

80% godkända uppgifter ger 3 bonuspoäng

60% godkända uppgifter ger 2 bonuspoäng

40% godkända uppgifter ger 1 bonuspoäng

Jag kommer att rätta vissa uppgifter och kontrollera att det har gjorts ett seriöst försök att lösa de uppgifter som jag inte rättar i detalj.

Bonuspoängen läggs till tentamensskrivningens poäng. Vid betygsättning efter muntlig tentamen sker en viss avtrappning av bonus enligt följande:

  För betyg D och E får hela bonuspoängen inräknas

  För betyg B och C får bonuspoängen minus 1 p inräknas

  För betyg A får bonuspoängen minus 2 p inräknas 

Bonus får endast tillgodoräknas under nuvarande termin, dvs. på tentorna i januari och februari.

Last modified: Monday, 19 October 2015, 2:36 PM