Betygskriterier

Betygskriterier för Algebra och kombinatorik 7,5 hp, vt14 period 2.

1) Examinationen består av ett prov som betygsätts med något av betygen A, B, C, D, E eller F, där A, B, C, D och E är godkända betyg och F är underkänt. 

2) Kriterier för betygsättning:

A: Studenten visar utmärkt förståelse för praktiskt taget alla begrepp i kursen, visar utmärkt förmåga att lösa även sammansatta problem som kräver metoder från olika delar kursen och kan lösa tillämpade problem i nya sammanhang. Studenten skriver klart och logiskt sammanhängande med korrekt använd matematisk notation.

B: Studenten visar mycket god förståelse för nästan alla begrepp i kursen, visar god förmåga att lösa problem som kombinerar metoder från olika delar av kursen. Studenten skriver klart med resonemang som är lätta att följa. Studenten uppfyller inte kraven för betyget A.

C: Studenten visar god förståelse för de flesta begrepp i kursen och visar god förmåga att lösa problem med metoder från många delar av kursen. Studenten skriver ofta felfritt med resonemang som är ganska sammanhängande. Studenten uppfyller inte kraven för högre betyg.

D: Studenten visar tillfredsställande förståelse för centrala begrepp i kursen och visar tillfredsställande förmåga att lösa problem inom begränsade delar av kurser. Studenten uppfyller inte kraven för högre betyg.

E: Studenten visar tillräcklig förståelse för de viktigaste begreppen i kursen och visar tillräcklig förmåga att lösa enkla problem inom begränsade delar av kursen. Studenten uppfyller inte kraven för högre betyg.

F: Studenten uppfyller inte kraven för högre betyg.

På kursen utdelas bonusboäng som får användas på ordinarie tentamen samt ordinarie omtentamen. Maximalt kan 3 bonuspoäng erhållas, se "Bonussystemet" på kurssidan.

I poängen för E får hela bonuspoängen inräknas. I poängen för D får bonuspoängen minus 1 p inräknas. I poängen för C får bonuspoängen minus 1.5 p inräknas. I poängen för B får bonuspoängen minus 2 p inräknas. I poängen för A får bonuspoängen minus 2.5 p inräknas.

Senast modifierad: torsdag, 13 mars 2014, 10:59