Bonussystemet

För att få bonuspoäng måste man göra två saker.

1. Problemsamlingar i WebWork.

2. Före-läsningsuppgifter: Senast 2 dagar innan en undervisningsdag får ni en snäll fråga som handlar om teorin som behandlas. Frågan är snäll men kräver svar senast kl. 09.00 på undervisningsdagen. Svaren är anonyma (men jag har tillgång till vilka som svarat).

OBS: Det är ingen före-läsningsuppgift inför den första undervisningsdagen.

Ett och ett halvt bonuspoäng delas ut om man gör samtliga uppgifter i problemsamling 1 i tid samt har svarat på fyra av fem före-läsningsfrågor under dagarna 2-6.

Ett och ett halvt bonuspoäng delas ut om man gör samtliga uppgifter i problemsamling 2 i tid samt har svarat på sex av åtta före-läsningsfrågor under dagarna 7-14.

Maximalt antal poäng på salsskrivningen är 30p och 15p, inklusive bonuspoäng, ger garanterat godkänt. För betyg D får bonuspoängen minus 1p räknas in. För betyg C får bonuspoängen minus 1.5p räknas in. För betyg B får bonuspoängen minus 2p räknas in. För betyg A får bonuspoängen minus 2.5p räknas in.

Bonuspoängen får endast användas på den ordinarie tentan och den första omtentan.
Senast modifierad: måndag, 2 november 2015, 10:44