Svar Före-läsningsuppgift 10

gH =\{(12)(3), (13)(2), (23)(1)\} och Hg =\{(12)(3), (13)(2), (23)(1)\}Notera tre saker:

1. Antalet element i gH är lika med antalet element i H (det gäller alltid).

2. gH = Hg. Gäller absolut inte alltid!

3. Om vi tar ett element som inte ligger i gH, t.ex. Id, och bildar vänster sidklass så får vi tillbaka H och ser att gH \cup Id H = G. Detta är ett exempel på en tillämpning av Sats 20.8.1, nämligen att de olika sidklasserna bildar en partition av G.

Senast modifierad: måndag, 9 december 2013, 17:26