Datorlaborationer (distans)

1. Syfte

Kursen ger en introduktion till datoralgebraprogrammet Mathematica omfattande numeriska och symboliska beräkningar, grafritning samt litet programmering.

2. Undervisning

Ladda hem Mathematica och installera på din dator enligt instruktionerna här. Använd den mailadress som du knutit till Stockholms universitet när du skapar kontot. Du kan kontrollera din mailadress genom att logga in på kontohantering.su.se.

Kursen består av en introduktion, självstudier, datorlaborationer och tentamen. Till varje laboration hör ett Mathematica-arbetsblad (notebook) som du öppnar med Mathematica och sedan arbetar igenom. Som stöd finns det inspelade föreläsningar.

Material och uppgifter finns här:

Introduktion till datorlaborationskursen

Algebra - självstudier 1
Algebra - självstudier 2
Algebra - datorlaboration 1
Algebra - datorlaboration 2

Analys - självstudier 1
Analys - datorlaboration 1
Analys - datorlaboration 2

I kursens schema finns länkar till datorlaborationsuppgifter och inspelade föreläsningar vid rekommenderad tidpunkt.

3. Tentamen

För att få skriva tentamen krävs först, att samtliga WeBWorK-uppgifter är godkända. De måste vara godkända senast söndagen innan du ska skriva tentan. (För halvfartsstudenter krävs endast de uppgifter, som är kopplade till aktuell delkurs, inklusive introduktionen.)

Datorlaborationstentamen skrivs i datorsal med tillgång till Mathematica. Uppgifterna (6 stycken) är av samma typ som de i WeBWorK-uppgifterna.

Datum och plats. Tentamen anordnas på Stockholms Universitet, Kräftriket sal 36. För datum, se tentamen på distans. Hitta till Matematiska institutionen. Medtag legitimation och kom i god tid.
Skrivtid.
90 minuter.
Hjälpmedel. Papper och penna. Ingen miniräknare eller formelsamling.
Betyg. För godkänt krävs 4 avklarade uppgifter av 6.
Länk. Anmälan till datorlaborationstentamen sker via sidan Etentor på distans. Denna öppnar 2 veckor före tentamen och stänger 1 vecka före.

Hela datorlaborationskursen (alternativt algebra- eller analysdelen) måste genomföras under loppet av en termin. Av administrativa skäl kan vi inte spara några halvfärdiga resultat mellan terminerna.

4. Betyg

Godkänt betyg utdelas efter genomförd tentamen.

Senast modifierad: torsdag, 27 juli 2017, 11:43