Seminariekurs (campus)

Syfte

Seminariekursens huvudsyfte är att du ska lära dig diskutera matematik, samt att presentera matematik muntligt och skriftligt. Det räcker alltså inte att bara lösa uppgifterna, minst lika viktigt är att dina lösningar är korrekt presenterade och kan förstås av dina medstudenter. Eftersom de problem som tas upp är hämtade från algebrakursen och analyskursen blir seminariekursen samtidigt ett stöd för att klara de övriga delarna av Matematik I.

Tid, lokal och lärare för seminariegrupperna

Seminariekursen börjar vecka 36 (4-8 september) och pågår t.o.m. vecka 50.

  • Schema - översikt. I de två sista kolumnerna av översiktsschemat kan du se när du ska lämna in seminarieproblemen. Om det inte är någon inlämning finns det inte heller någon seminarieträff (förutom v. 36 då vi har introduktion). Om du läser halvfart-algebra har du seminarieträff bara när det är algebra-inlämning, och motsvarande för halvfart-analys.

Totalt finns det 13 seminarieträffar under terminen (10 för dig som läser på halvfart). Närvaro vid seminarierna är obligatorisk.

Grupperna:

Grupp 1 - Jonas Bergström - torsdag 13:15-15:00 - sal 16
Grupp 2 - Håkan Granath - torsdag 13:15-15:00 - sal 33
Grupp 3 - Martin Tamm - tisdag 13:15-15:00 - sal 31
Grupp 4 - Rikard Bøgvad - tisdag 13:15-15:00 - sal 16
Grupp 5
- Salvador Rodriguez-Lopez - v 45-47 torsdag 13:00-14:45, övriga veckor torsdag 13:15-15:00 - sal 37
Grupp 6
- Alan Sola - tisdag 13:15-15:00 - sal 33
Grupp 7
- Yishao Zhou - torsdag 13:15-15:00 - sal 22
Grupp 8
- Rune Suhr - torsdag 13:15-15:00 - sal 34
Grupp 9
- Johan Lindberg - torsdag 13:15-15:00 - sal 31
Grupp 10 - (lärarstudenter) - Kerstin Petterson - tisdag 13:30-15:15 - sal 34
Grupp 11 - (omregistrerade) - Johan Lindberg - fredag 13:15-15:00 - sal 31

Obs! Det går inte att hoppa in på seminariekursen efter 8 september.

Forum

Det finns ett separat forum till seminariekursen: seminariekursforum. På forumet kan du också se vilken grupp du tillhör.

Uppgifter

Seminarieuppgifterna delas ut vid första seminariet.

Inlämning

Lösningarna lämnas in via den här sidan.

Genomförande

Under kursens gång träffar du din seminarieledare och dina kursare i mindre grupper vid ett antal seminarieträffar. Du kommer att få 18 problem (för halvfartsstudenter är det 9 problem) som du ska utarbeta skriftliga lösningar till. Uppgifterna delas ut vid första seminariet.

Inför seminarieträffen

I schemat (schema - översikt) ser du vilka uppgifter du ska arbeta med varje vecka. Inför varje seminarieträff ska du lämna in lösningar till dessa problem. I början på kursen får du lösa en uppgift per vecka, och mot slutet på kursen 2 uppgifter per vecka.

Lösningar till veckans problem ska lämnas in senast kl. 18:00, två dagar före veckans seminarieträff (om din seminarieledare inte sätter en annan deadline). Om du inte lyckas lösa problemet helt, lämna in det du lyckats komma fram till, eller beskriv vilka metoder du har provat med.

Innan du lämnar in en lösning, läs igenom sidan att skriva lösningar.

Under seminarieträffen

Här får du tillbaka din lösning med rättningskommentarer. Under seminarieträffen kommer lösningar till veckans problem att presenteras, så var förberedd att ge en presentation om du blir kallad till tavlan.

Närvaro vid seminarieträffarna är obligatorisk.

Efter seminarieträffen

Det är ovanligt att man blir godkänd på en skriftlig inlämning på första försöket. Detta beror till stor del på att många är ovana vid att skriva matematiska texter, och behöver hjälp med det, speciellt i början. Naturligtvis händer det också att man blir underkänd på grund av att lösningen är felaktig.

Dina lösningar behöver inte vara perfekta från början, utan idén med seminariekursen att du ska kunna bolla dina lösningar med seminarieledaren några gånger. När du lämnar in en uppgift får kommer din seminarieledare att ge råd om hur du ska förbättra den. Detta är värdefull träning inför salsskrivningarna, och dina framtida matematikstudier.

När du har fått tillbaka din lösning ska du lämna in en reviderad version till läraren inför nästa seminarieträff, (senast kl. 18:00, två dagar innan).

Notera dock att man högst får skicka in en reviderad version tre gånger.

Några extra förtydligande punkter

  • Datum som finns i schemat är obligatoriska deadlines som du måste hålla dig till. Lämnar du inte in en lösning i tid underkänns uppgiften i fråga automatiskt.
  • Om du inte lyckas lösa en uppgift, lämna in det du har gjort ändå. Annars kommer du inte att ha möjlighet att skicka in en reviderad version.
  • Alla revideringar måste lämnas in senast kl. 18:00, två dagar före nästa seminarieträff. Om du inte lämnar in en reviderad version i tid underkänns uppgiften.
  • Under särskilda omständigheter såsom sjukdom kan seminarieledaren tillåta att du skickar in din lösning en vecka senare - det är viktigt att du kontaktar din seminarieledare om något sånt händer.

Krav för godkänt betyg

För att få ett godkänt betyg måste följande kriterier vara uppfyllda:

  1. Godkänd på minst 7 problem i algebra och 7 problem i analys (för deltidsstudenter gäller 7 problem i den aktuella delkursen).
  2. Närvaro vid minst 9 av 13 seminarieträffar (för deltidsstudenter gäller 7 av 9 (algebra) eller 6 av 8 (analys)).
  3. Aktiv deltagande vid seminarierna (redovisat lösningar vid anmodan, besvarat frågor).

Endast omdömena godkänd och icke godkänd ges.

Komplettering

Om du vid terminens slut uppfyller krav 2 och 3 ovan, och har minst 5 godkända skriftliga uppgifter på algebra och/eller analys kommer du att ges möjlighet att komplettera. Prata med din seminarieledare om detta blir aktuellt. Alla kompletteringar ska vara klara innan nästa termin börjar.

Om du inte uppfyller dessa kompletteringskrav finns det ingen möjlighet att komplettera. Det du kan göra är att omregistrera dig på kursen nästa termin (se www.math.su.se/matematik-i) och göra om seminariekursen då.

Hela seminariekursen (alternativt algebra- eller analysdelen av seminariekursen) måste avslutas under en termin – det går inte att spara delar av seminariekursen såsom godkänd närvaro eller godkända uppgifter till en senare termin.

Senast modifierad: måndag, 30 oktober 2017, 10:28